Zo ondernemend is Vlist!

VlistOnderneemt nieuwsbrief 1, februari 2017

14 februari 2017

Wat is er te melden vanuit VlistOnderneemt?

Wat wordt er georganiseerd?

Zijn er acties? Opmerkelijke en leuke zaken?

U leest het in deze 1e VlistOnderneemt nieuwsbrief van 2017.

 

 

 

 

Ondernemer in the Picture: Your Flowers in Stolwijk

Your Flowers is een mooie grote bloemenwinkel aan het Dorpsplein in Stolwijk vanYf eigenaren Wilma en Wilco Verkuil.

Hun specialiteit is het maken van boeketten en bloemwerk voor elke gelegenheid.

Zij verzorgen ook workshops in de winkel of op locatie vanaf 8 personen.

Elk seizoen is een feest om met prachtige natuurlijke materialen te werken.

Op dit moment werken zij bijvoorbeeld veel met berken- en perenhout gecombineerd met

voorjaarsbloemen en mossen.

De boeketten zijn helemaal hip door te schikken met veel verschillende bloemsoorten

en takken.

Ook voor uw bedrijf of uw cadeau echt een aanrader.

Your flowers, Dorpsplein 3, 2821 AR Stolwijk

T. 0628234883

E. info@yourflowersdeco.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nieuws over ondernemers in Haastrecht

Nieuw in Haastrecht: Slijterij ‘Bij de Sluis’ 

In december 2016 werd afscheid genomen van Jan Mook van Slijterij ‘het Sluisje’ in Haastrecht en gaat Jan genieten van zijn pensioen. De slijterij aan de Hoogstraat 102 wordt met veel enthousiasme voortgezet onder de nieuwe naam ‘Bij de Sluis’ door Elly en John van der Kuilen.

Slijterij Bij de Sluis, Hoogstraat 102 2851 BJ  Haastrecht

T. 0182 – 503375

E. info@bijdesluis.com

 

OVH bestaat 40 jaar!

Vanwege het 40 jarig bestaan van de Ondernemers Vereniging Haastrecht zullen er iedere 2 weken leuke acties zijn, georganiseerd door de winkeliers in het centrum van Haastrecht.

 

Medewerkers gezocht?

Zoekt u nieuwe medewerkers en bent u met uw bedrijf lid van VlistOnderneemt, dan kunnen wij uw vacature plaatsen op de Facebookpagina van VlistOnderneemt. Hierdoor krijgt uw oproep nog meer aandacht! info@vlistonderneemt.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kom binnen bij bedrijvendagen’ op donderdag 17 maart 2017
Banner kbbb2017

Op vrijdag 17 maart 2017 is de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’. Bedrijven, organisaties en winkels openen hun deuren voor inwoners die op zoek zijn naar werk.

Dit kan een baan zijn, maar ook een stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk.

Bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinveen, Krimpenerwaard en Woerden openen hun deuren voor mensen die een stageplek, leerwerkplek, vrijwilligerswerk of baan zoeken. Het bedrijf geeft zelf een invulling aan de open dag, bijvoorbeeld met een presentatie, rondleiding en/of workshop. Deelname aan de open dag is gratis.

 

Heeft u geen vacatures? Dan is dit bij uitstek de gelegenheid uw bedrijf te presenteren!

Werkgevers kunnen zich vanaf 29 november inschrijven voor de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ op 17 maart 2017.

Voor werkzoekenden is de inschrijving open vanaf 13 februari 2017.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Recreatie en Toerisme

Samenwerking

VlistOnderneemt, Stichting Promotie Krimpenerwaard en Zilverstad Marketing werken aan een gezamenlijke organisatie zodat recreatie en toerisme in de Krimpenerwaard nog beter uitgedragen kan worden zowel in ons gebied als daarbuiten. Ook geeft dit een mooie kans voor R&T ondernemers.

 

‘Rondje regio’ gids.

Het Kontakt geeft aan het begin van het toeristisch seizoen huis aan huis ‘Rondje Regio’ gids uit. VlistOnderneemt heeft mee gedacht aan dit concept. Een leuke vierkante gids met van alles wat Lopik en Krimpenerwaard te bieden hebben.  Op diverse manieren kunnen bedrijven, musea, boerderijen hun diensten onder de aandacht brengen.

"Voor ondernemers in de recreatieve sector is deze uitgave een perfect podium

om te laten zien wat zij te bieden hebben aan streekgenoten. Maar ook voor

andere ondernemers is deze special, die als bewaarexemplaar regelmatig erbij

gepakt zal worden, een mooie kans om hun bedrijf onder de aandacht te

brengen in de regio.”

Ook een advertentie van je bedrijf in deze gids? Meld je aan!

Hier vind je de tarieven voor een advertentie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VlistOnderneemt organiseert; Workshop Cyber security

VlistOnderneemt nodigt je uit voor een workshop Cyber Security op 21 maart 2017 van Stan hegt18.30 uur (inloop vanaf 17.30 uur) tot 22.00 uur bij Buro210, Nijverheidsweg 47 in Stolwijk.

Er zijn nog veel misvattingen over cybercrime. De meeste ondernemers denken dat zij veilig zijn als zij een antivirusprogramma hebben en goede wachtwoorden gebruiken. Maar tijdig beveiligingsupdates installeren is eigenlijk nog veel belangrijker.

Professionele hacker Stan Hegt vertelt er over in deze workshop.

Wil je ook deelnemen aan deze workshop? Aanmelden (is verplicht) via onderstaande link naar de website. Leden van VO hebben gratis toegang, niet leden betalen € 35,00

http://www.vlistonderneemt.nl/workshop-cyber-security/

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zwerfvuil rapen

VlistOnderneemt ondersteunt het ruimen van zwerfvuil in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en betrekt hier ook de basisscholen bij.

Met elkaar kunnen we zorgen dat er minder zwerfvuil op straat belandt, maar het zwerfvuil wat toch wordt achtergelaten wordt regelmatig geraapt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook meehelpen met rapen? Aanmelden kan via info@vlistonderneemt.nl

Op de FB pagina kunt u de zwerfvuil rapers volgen: https://www.facebook.com/zwerfvuilruimen/?fref=ts

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ontwikkelingen industrieterrein Galgoord in Haastrecht

In 2016 is de gemeente gestart met een verkenning van de problematiek van het gebied van Galgoord. Dit met als doel uitvoering te geven aan de reeds liggende plannen en besluiten vanuit de voormalige gemeente Vlist rondom de revitalisering/herontwikkeling van het terrein. In dit kader zijn er in 2016 2 bijeenkomsten geweest met ondernemers op het bedrijfsterrein. Daarnaast vinden er bedrijfsbezoeken plaats. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2016 een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd op korte termijn te komen met een plan van aanpak voor de bedrijfsterreinen Schoonhoven-Noord en Galgoord. Met deze motie in het achterhoofd en vanuit de gedachte dat voor de vitaliteit en leefbaarheid van de kern Haastrecht, het belangrijk is dat ontwikkelingen in gang worden gezet, wil het College in 2017 stappen gaan zetten. Prioriteit hierbij hebben de besluitvorming over de verplaatsing van de supermarkt naar De Kleine Betuwe en de uitvoering van de verbetering van de entree inclusief de bewegwijzering. Daarnaast worden momenteel nadrukkelijk de mogelijkheden en haalbaarheid van herontwikkeling van het gebied Galgoord/De Kleine Betuwe verkend. De gemeente staat hierover in contact met meerdere partijen. Meer nieuws hierover volgt later, zodra ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vorderingen herinrichten Industrieterrein Nijverheidsweg te StolwijkNijverheidsweg

In de week van 6 februari is men effectief begonnen met de reconstructie van de Industrie- en Nijverheidsweg te Stolwijk. Er is begonnen met het verplaatsen van de riool overstortput en aansluitend zal het rioolstelsel vervangen worden (zie foto)

Binnenkort zal worden aangevangen met de kruising op de Industrieweg waardoor doorgaand verkeer vanaf de Nijverheidsweg naar de Industrieweg voor alle verkeer is afgesloten en moet het verkeer via de Tentweg de 3e inrit vanaf het dorp gebruiken om de Nijverheidsweg te bereiken.

Vervolgens zal in principe vanaf de Industrieweg het baanvak per rijbaan worden opgedeeld in werkvakken waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Duidelijk is dat de werkzaamheden voor veel overlast zullen gaan zorgen, maar zoals met de aannemer besproken zal in goed overleg en korte lijnen met de betrokkenen een hoop mogelijk moeten zijn om tot een goed eindresultaat te komen.

 Over de duur van het gehele project (inclusief de Tentweg) is nog weinig aan te geven maar waarschijnlijk zal dit zeker tot eind van het jaar zal gaan duren.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voorjaarsevenementen o.a.:

 

- Volg ook de diverse interessante, vrolijke en culturele voorstellingen in:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bloembaskets Haastrecht

We kijken terug op weer een mooi bloembaskets jaar. Regen, zon en hoge temperaturen, maar natuurlijk ook de goede verzorging door Van der Bas Hoveniers zorgden weer voor een vrolijke uitstraling in Haastrecht.

Wilt u in 2017 ook een bloembasket sponsoren? Je kunt je hiervoor aanmelden via info@vlistonderneemt.nl  

Je kunt een bloembasket ook gezamenlijk sponsoren met andere bedrijven of met je buren. De totale investering in een gezellige, bloemrijke straat is €100,00, exclusief BTW per halve bak. De gemeente Krimpenerwaard sponsort ook een gedeelte van de kosten voor de bloembaskets. Het onderhoud van de bloembaskets wordt verzorgd door Van der Bas Hoveniers.