Zo ondernemend is Vlist!

Vlist Onderneemt houdt op te bestaan. Werkzaamheden VO overgedragen.

29 juni 2018

Met de komst van de gemeente Krimpenerwaard en de recente ontwikkelingen in de ondernemersvertegenwoordiging en promotie van dit gebied zit het werk van de koepel VlistOnderneemt! er na 6 jaar op. Op 1 juli 2018 is de Stichting ontbonden. De vier aangesloten ondernemersverenigingen blijven voortbestaan. 

 

 

 

Goed overdragen 

Het bestuur heeft afgelopen drie jaar toegewerkt naar dit moment, waarbij het voor ogen heeft gehouden dat goed lopende activiteiten zouden worden voortgezet tot er een andere organisatie is om ze aan over te dragen. Enkele bestuursleden van VO zijn in deze periode zeer nauw betrokken geweest bij de op- en inrichting van de nieuwe organisatie voor Recreatie en Toerisme Krimpenerwaard Marketing & Promotie. Ook aan de ontwikkeling naar één ondernemerskring voor de hele Krimpenerwaard hebben bestuursleden bijgedragen. Ondertussen zijn de lopende zaken voortgezet, denk aan de bloembakken rotondekunst en sociale media-accounts.    

 

Beëindiging

Afgelopen weken zijn de laatste zaken afgerond of overgedragen. Het bestuur is bij de Kamer van Koophandel geweest om de stichting op te heffen. De vier ondernemersverenigingen blijven bestaan: vrouwelijke ondernemers Beauty & Brains Krimpenerwaard is al opgeschaald, Industriegroep Vlist is daarmee bezig. De Ondernemersvereniging Haastrecht en Stolwijkse Winkeliers blijven in hun eigen kernen actief en maken deel uit van een gemeentebreed retail-overlegorgaan. De website blijft nog 1 jaar online en de sociale media-accounts blijven voorlopig VlistOnderneemt heten.

 

Historie 
VO is in 2012 ontstaan als uitvloeisel van de economische visie van de gemeente Vlist. Het is dan een deels gesubsidieerde koepel met 4 leden: de 4 ondernemersverenigingen in Vlist. VO is gericht op ‘citymarketing’: ondernemend Vlist op de kaart zetten en voormalige gemeente Vlist aantrekkelijk maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Denk aan de organisatie van Tour de France door Haastrecht, workshop en netwerkavonden voor ondernemers, deOpen Bedrijven Dagen, vertegenwoordiging Vlister Ondernemers tijdens de Waardborrelmaar ook het initiëren en organiseren van bloembaskets, rotondekunst, vlaggen en banieren in de kernen. En de ontwikkeling van plattegronden met wandel- en fietsroutes en (internationaal) foldermateriaal. Bestuursleden vertegenwoordigen Vlist, Haastrecht en Stolwijk in het Economisch Platform Krimpenerwaard.  

 

Sinds 2015 maakt Vlist deel uit van de nieuwe gemeente Krimperwaard. Deze structurele veranderingen zorgde een heroriëntatie op de plek en functie van VO in de Krimpenerwaard. Vlist Onderneemt is een ‘tussenlaag’ geworden tussen de vier ondernemersverenigingen en gemeente. In ander kernen is die tussenlaag er niet