Zo ondernemend is Vlist!

Rotondes: visitekaartjes van onze dorpen!

28 januari 2013

Rotondes: visitekaartjes van onze dorpen!

 

Al enige tijd leeft bij inwoners, bedrijven, gemeente en instellingen de wens om meer te doen met de ruimte op de provinciale rotondes in Haastrecht en Stolwijk.

 

Representatieve rotondes, het hele jaar door, zijn de visitekaartjes voor onze dorpen. En daar kan best iets aan verbeterd worden.

Een mooi welkom komt bewoners, bezoekers en bedrijven ten goede.

 

 

 Haastrecht rotondeStolwijk rotonde

 

 

 

 

 

De werkgroep Rotondes (bestaande uit o.a. ondernemers, VlistOnderneemt, Historische Vereniging Haastrecht en gemeente Vlist) heeft de handen ineen geslagen en wil, samen met u, aan de slag.

 

Doet u mee?

Het mooier maken van rotondes kan op verschillende manieren, denk aan groenvoorziening of kunst. In onze regio zijn diverse voorbeelden van mooie rotondes die geadopteerd zijn of gesponsord worden door lokale bedrijven.

 

Ook in Haastrecht en Stolwijk willen wij de aanblik van onze rotondes verbeteren in samenwerking met lokale ondernemers.

Heeft u een goed idee om onze rotondes te verfraaien in ruil voor publiciteit en promotie? Uw ideeën zijn van harte welkom!

 

Lever uw idee voor 1 maart 2013 in via info@vlistonderneemt.nl of bij het gemeentekantoor in Stolwijk, t.a.v. Johan Suijker.

Naast uw idee zien wij ook graag een plan van aanpak, een begroting, en hoe uitvoering en onderhoud geregeld kunnen worden.

 

De kaders

De rotondes zijn in beheer van de Provincie Zuid Holland. Het ontwerp dient te worden getoetst aan de door de provincie opgestelde beleidsregels voor de inrichting, het gebruik en de verandering van rotondes in provinciale wegen, vastgelegd in de Wegenverordening Zuid Holland 2010.

 

Mooie tekening klein

 

De hieronder vermelde punten dienen minimaal gerespecteerd te worden.

 

▪ In het verlengde van de aanrijrichting van de aansluitende takken/wegen mogen geen harde

  obstakels voorkomen in de vorm van bomen en niet weggebonden voorwerpen.

▪ Harde obstakels, niet in het verlengde van de aanrijrichting dienen botsvriendelijk te zijn en te

  worden gesitueerd buiten een obstakelvrije zone van 1,5 meter.

▪ De bestaande bebording en bewegwijzering moet gehandhaafd en zichtbaar blijven.

▪ Een ontheffing van de provincie Zuid Holland komt op naam van de gemeente Vlist te staan.

  De gemeente Vlist sluit overeenkomsten met de sponsors.

▪ Eventueel artistiek eigendom van de ontwerper of kunstenaar moet geregeld zijn. Mocht de

  provincie ervoor kiezen om de inrichting aan te passen, dan mag dit geen belemmering zijn.

▪ Bij het opstellen van een voorlopig ontwerp van de rotonde moet er overleg plaatsvinden met de

  provincie, voorafgaand aan de contractvorming.

▪ De rotondes moeten door het jaar heen een verzorgde uitstraling hebben.

▪ Het aanbrengen van verlichting is niet toegestaan.

▪ De verfraaiing moet herkenbaar en waar mogelijk karakteristiek voor onze streek zijn

▪ U dient gebruik te maken van duurzame materialen.

 

Randvoorwaarden behorende bij het opstellen van een sponsorcontract

▪ Termijn: Voor de continuïteit in de financiën en het beheer moet er voor een langere periode een

  relatie worden aangegaan. Als uitgangspunt geldt een periode van 5 jaar.

▪ Sponsoruitingen (afmetingen borden): De Wegenverordening geeft aan dat per rotonde

  maximaal 2 sponsorborden geplaatst mogen worden. De oppervlakte van deze borden mag

  maximaal 0,5 m2 bedragen. De uitingen dienen een relatie te hebben met de inrichting en/of

  onderhoud van de rotonde. Er dient goedkeuring van de gemeente Vlist verkregen te worden.

▪ Beeld gedurende het jaar: De inrichting en de beplanting dient zodanig gekozen te worden dat er

  gedurende het gehele jaar een aantrekkelijke beeldkwaliteit is.

▪ Het ontwerp en de inrichting dat de sponsor voorstelt moet passen bij de gewenste uitstraling en

  mag de verkeerstechnische aspecten van de rotonde niet verminderen.

▪ Mogelijkheid voor bilaterale invulling van het sponsorcontract.

▪ De sponsor is een ondernemer die is gevestigd in Haastrecht, Stolwijk of Vlist. En neemt deel

  (of wil deel gaan nemen) aan VlistOnderneemt (dwz de ondernemer is lid van Industriegroep

  Vlist (IGV), Beauty&Brains, Ondernemersvereniging Haastrecht (OVH) of Stolwijkse

  Winkeliersvereniging (SWV))

 

Voordelen voor de sponsor

▪ De sponsor kan de rotonde gebruiken als beeldmerk voor PR

▪ De sponsor mag 2 sponsoruitingen plaatsen op de rotonde

▪ De gemeente kan de namen van de sponsors op de website plaatsen of gebruiken bij

  promotieactiviteiten van de gemeente.

 

▪ Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen.

 

Meer informatie?

Wilt u meedenken of meer informatie?

Neem dan contact op met Johan Suijker van de gemeente Vlist via j.suijker@gemeentevlist.nl of (0182) 34 84 32 of met Madelon Dijkstra van VlistOnderneemt via info@vlistonderneemt.nl of

0642 122 172.

 

 

Rotonde lavendel  Rotonde mooi