Zo ondernemend is Vlist!

Nieuwsbrief februari 2016

18 februari 2016

VlistOnderneemt, Dankzij u!

 

Vo raamsticker2016VlistOnderneemt streeft ook in 2016 de kernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist te presenteren aan bezoekers, bewoners en bedrijven. Deze laatste categorie vormt ook de doelgroep voor de leden van de onderliggende organisaties: OVH, SWV, B&B en IGV.

Dankzij de ondernemers uit die clubs is VlistOnderneemt wat zij is: een energieke club die verbeteringen voor elkaar krijgt en daardoor een serieuze gesprekspartner is voor overheid en ondernemers.

Vier jaar na de oprichting eindigde voor enkele oprichters de bestuurlijke betrokkenheid, maar niet de activiteit. In het bestuur hebben enkele wisselingen plaatsgevonden door het aftreden van Gerrit de Jong en Ton Kraaijenbrink. De besluitvorming ter vervanging vanuit Stolwijk is in volle gang. Ook is de rol van coördinator anders ingevuld na het afscheid van Madelon Dijkstra. Simone Abel en Marielle Azim nemen haar taken in elk geval tijdelijk over. Vanuit de OVH is Stephan van Veldhuizen vervangen door Frans Hooft. Met elkaar vergaderen we ter uitwisseling van de vorderingen en ideeën bij de verschillende projecten:

Komend jaar zet VlistOnderneemt zich o.a. in voor het afronden van de rotonde-kunst in Stolwijk, het bundelen van de talloze lokale initiatieven die de leefbaarheid in de dorpskernen verbeteren en het bouwen aan een sterke verbinding met andere ondernemers in de gehele jonge gemeente.

De genoemde projecten vergen energie van ondernemende mensen. Meld u aan, want dankzij u kan VlistOnderneemt bestaan. 

 

Ondernemer Robin Harkema van Restaurant

Madelonenrobin

Over de Brug in Haastrecht nam op 4 februari jl. als eerste de VO raamsticker in ontvangst. Ondernemers bedanken hiermee bewoners, bedrijven en bezoekers voor hun bezoek aan de lokale bedrijven. 

Alle leden van VlistOnderneemt ontvangen deze sticker via het netwerk waar zij lid van zijn.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terugblik 2015

VlistOnderneemt was ook in 2015 actief. Er werden verschillende evenementen georganiseerd:

 

* 27 januari 2015, Masterclass Social Media Ongeveer 40 personen namen deel aan deze
  praktische masterclass onder leiding van Jeroen ’s-Gravendijk met concrete tips en trucs
  over het bedrijfsmatig gebruik van social media.

 

* 13-14 Februari 2015, Openbedrijvendagen Haastrecht, Stolwijk, Vlist

   Alle ondernemersuit Haastrecht, Stolwijk en Vlist hadden de mogelijkheid om zich laten

   zien aan bewoners, bezoekers en bedrijven. VlistOnderneemt coördineerde en

   verzorgde de communicatie. De invulling van de dag/dagen was aan de ondernemer

   zelf. Het was een succes waaraan vele bedrijven deelnamen. Dit evenement zal zeker

   eenvervolg krijgen.

 

*  April 2015, Bloembaskets in Haastrecht

   Voor het 3e jaar hing het centrum van Haastrecht vol met  bloembaskets. Een

   schitterend gezicht! De bloembaskets werden gefinancierd door ondernemers en

   particulieren.  Ook in 2016 wordt deze actie voorgezet, u leest hier meer over in deze

   nieuwsbrief.

 

* 27 Juni 2015, Opening Rotonde in Haastrecht

  De rotonde in Haastrecht werd officieel onthuld door wethouders Dilia Blok en Lavinja

  Sleeuwenhoek en de Haastrechtse schaatskampioen Hein Vergeer. De Historische

  Vereniging  Haastrecht en VlistOnderneemt zijn trots dat na een project van 3 jaar de

  rotonde in Haastrecht is verfraaid met twee silhouetten van schaatsers, uitgevoerd in

  cortenstaal. Een ontwerp van Mariëlle Azim en Dick Aerts.

  Een fraaie, representatieveentree voor Haastrecht! Dank aan alle vrijwilligers en

  sponsors van dit mooie gezamenlijke project.

  De rotonde van Stolwijk zal in 2016 verfraaid worden.

 

* 3, 4, en 5 juli 2015, Tour Krimpenerwaard.

  Omdat de Tour de France door Haastrecht kwam

  heeft VlistOnderneemt inTour ballonnen samenwerking met

  vele bedrijven, de gemeente Krimpenerwaard

  en vele vrijwilligers 3 geweldige feestdagen

  beleefd, met als hoogtepunt de doortocht van

  de renners door ons mooie dorp. Door de

  vele media-aandacht werd de gemeente

  Krimpenerwaard en in het bijzonder

  Haastrecht hierdoor goed op de kaart gezet.

  Ook in 2016 willen we verder invulling geven

  aan Tour Krimpenerwaard. 

  De VO werkgroep houdt u op de hoogte.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestuursnieuws

 

Wijzigingen in het bestuur van VlistOnderneemt

Madelon Dijkstra, de enthousiaste en grote motivator bij VlistOnderneemt heeft haar taken en werkzaamheden per 1 januari 2016 overgedragen aan Simone Abel en Mariëlle Azim. Madelon was bijna 4 jaar coordinator bij VlistOnderneemt en heeft veel werk verricht voor Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

AfscheidZijdelings zal Madelon nog wel bij een enkel project betrokken blijven. VlistOnderneemt dankt Madelon voor haar vele werk en betrokkenheid. 

Ton Kraaijenbrink (SW), Stephan van Veldhuizen (OVH)en Gerrit de Jong (SW) hebben ook afscheid genomen van hun bestuursfunctie binnen VlistOnderneemt. Zij hebben zich op enthousiaste wijze ingezet. VO bedankt hen hartelijk voor hun inzet.

Het bestuur heeft op 4 februari jl. op passende wijze afscheid genomen van deze bestuursleden. 

 

Bedrijvennieuws

 

Aannemingsbedrijven in Haastrecht en Vlist bundelen hun krachten.

Bestbouw is de nieuwe naam van aannemingsbedrijf Theo van der Kroon en Aannemingsbedrijf Wim van Straaten.

Zij maken als één bedrijf gebruik van elkaars goede eigenschappen, waardoor zij sterker staan. Met ingang van 1 april 2016 is deze samenwerking formeel.

In de toekomst zal gewerkt worden vanaf één bedrijfslocatie.

VlistOnderneemt wenst beide bedrijven heel veel succes bij deze samenvoeging.

 

Ondernemer in the picture: Annemarie Frederiks

Afrederiks portret

Mijn naam is Annemarie Frederiks en ik ben mondhygiënist en kindertandverzorgende in 

Haastrecht. Ik bied de kwaliteit en zorg die een patient van een professionele mondhygiënist

verwacht. U heeft geen verwijsbrief nodig van uw tandarts. U kunt op eigen initiatief rechtstreeks  een afspraak bij mij maken voor een advies of behandeling. En tot 18 jaar is de behandeling gratis. Mijn passie is preventie; zowel van gaatjes als van ontstekingen in de mond. Een ontsteking van het tandvlees verloopt pijnloos en veel mensen weten dan ook niet dat zij een ontsteking hebben. Echter de invloed van deze ontsteking op ons lichaam is zeer groot. Heeft u bijvoorbeeld suikerziekte dan is het zeer moeilijk om de bloedsuikerspiegel stabiel te krijgen terwijl u (onbewust) ontstoken tandvlees heeft. Voorkomen is het beste en...het minst kostbaar! Mijn praktijk is binnen tandartspraktijk Circum Dentem gevestigd. 

 

Iedereen die zijn of haar gebit goed wil (gaan) onderhouden of gezonder en mooier wil maken is van harte welkom!

 

Circum Dentum tandartspraktijk

Julianalaan 3

2851 XH  Haastrecht

0182-509509

info@circumdentem.nl 

 

Annemarie is secretaris van stichting Beauty & Brains, netwerk vrouwelijke ondernemers Krimpenerwaard.

 

Open bedrijvendagen 2016

Reserveer alvast in uw agenda; 16 en 17 seotember 2016. Open bedrijvendagen in de hele Krimpenerwaard. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Recreatie & toerisme

 

Samenwerking bij Recreatie en Toerisme in de Krimpenerwaard.

Stichting Promotie Krimpenerwaard, Schoonhoven Zilverstad, Uit in de Waard en Vlist Onderneemt zijn in overleg om met elkaar recreatief Krimpenerwaard op de kaart te zetten, binnen dit gebied maar ook daarbuiten.

Over deze plannen volgt op korte termijn meer informatie.

Voor vragen of suggesties over recreatie & toerisme VO/Krimpenerwaard: info@vlistonderneemt.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dorpskernen

 

Bloembaskets 2016

Afgelopen drie jaar hing Haastrecht vol met bloembaskets. De bloembaskets werden gefinancierd door ondernemers en particulieren en gemeente.

Doet u dit jaar ook mee? Dat kan heel eenvoudig door een bloembasket te leasen.

Kerkplein bloembasketU least een bloembasket, bijvoorbeeld met uw buurtgenoten of met uw bedrijf.

 

De hele zomer zetten we Haastrecht en Stolwijk in de bloemen!

In de bijlage vindt u het aanmeldformulier. Meer informatie bij Johan Vd Bas via johanvanderbas@gmail.com of via 0182 – 501035.

 

 

 

 

 

 

 

Valentijnsactie in Haastrecht

HartjesballonnenHeeft u ze ook gezien, die prachtige ballonnen in de vorm van een hart?

Leuk idee van de Ondernemersvereniging Haastrecht.

Dit trekt de aandacht van bewoners en bezoekers.

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen Rotonde Stolwijk van Adri Verhoeven

Regelmatig word ik op dorp aangesproken met de vraag, “hoe zit het met onze rotonde?”

Terwijl het kunstwerk, of liever gezegd de kunstwerken, in Haastrecht al bijna een jaar gerealiseerd zijn duurt hetKaas rotonde in Stolwijk, helaas, iets langer. Toch zitten we zeker niet stil. Een bezoekje aan Verdo Staalconstructies in Bergambacht, leek in eerst instantie positief, maar helaas moest Gerard Verdoold ons melden dat het kunstwerk in Stolwijk te groot is om van staal gemaakt te worden. Ook na het tweede bedrijfsbezoek aan Poly Products in Werkendam gingen wij, Jan de Borst, Andrea Dogterom en mijn persoontje, heel positief naar huis. Deze mensen maken schitterend werk, maar te prijzig voor onze portemonnee. Inmiddels hebben we contact met kunstenaar. Zijn eerste schetsen met bijbehorende offerte zijn bijzonder positief. En nu maar hopen dat we rond de zomer het wapen van Stolwijk op de plaatselijke rotonde kunnen onthullen.

 

Suggesties?

Heeft u  suggesties over de inrichting van de dorpskernen en/of het organiseren van dorpsactiviteiten: stuur een email naar info@vlistonderneemt.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PR en Social Media

 

Gezamelijk adverteren in Floris (Glossy voor de Krimpener- en Lopikerwaard)Floris omslag 1combi

In dit glossy magazine voor ondernemers kunt u uw bedrijf en uw activiteiten promoten.

Hiermee kunnen wij ook VlistOnderneemt en ons mooie gebied promoten.

Info over de kosten voor een advertentiekunt u krijgen vai info@vlistonderneemt.nl.

In de link de vorige uitgave als voorbeeld.

 

 

 

Is uw VO websiteprofiel nog up to date?

Op de website van VO staan profielpagina's van de deelnemende ondernemers.

Staat uw bedrijf er al op, of is de tekst en zijn de foto's nog up to date?

Nieuwe foto's (staand formaat) s.v.p. aanleveren met vermelding van uw bedrijfsnaam: info@vlistonderneemt.nl

 

Evenementen /acties op Facebook van Vlist Onderneemt

Wilt u uw evenement of acties meer zichtbaar maken. Via Facebook van VlistOnderneemt kunnen wij acties voor en door onze leden onder de aandacht brengen. Stuur uw informatie door naar info@vlistonderneemt.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Financiën

 

Voor de werkgroep Financiën van VlistOnderneemt zijn we op zoek naar ondernemers die zich hierbij willen aansluiten. Heeft u interesse en wilt u bijdragen aan deze werkgroep? Meld u aan via info@vlistonderneemt.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nieuwsbrief april 2016

Heeft u nieuws voor deze VO nieuwsbrief vanuit uw onderneming wat interessant is voor andere ondernemers of wilt u hierin een evenement melden? Stuur uw informatie vóór 1 april 2016 door naar info@vlistonderneemt.nl