Zo ondernemend is Vlist!

Doe mee aan het project: "Mee naar 't werk!"

11 december 2015

Doe mee aan het project: "Mee naar 't werk!" 

 

GSG Leo Vroman vraagt werkende mensen om een (halve) dag een leerling mee te laten lopen, zodat de leerling een beeld krijgt van wat een beroep inhoudt. Een mooi initiatief!  

Dit schooljaar organiseert GSG Leo Vroman dit project, dat op donderdag 26 mei 2016 plaatsvindt.

 

Wat verwachten wij van onze leerlingen?

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze aan de hand van een vragenlijst werkzaamheden observeren, bereid zijn eenvoudige opdrachten serieus uit te voeren en een verslag te schrijven, dat naar de begeleider wordt gestuurd. De school zorgt voor de verzekering van de leerling.

 

Deelnemen?

Wilt u dit jaar weer meedoen, dan willen wij u vragen dit aan te geven op het bijgevoegde deelnameformulier. U kunt de gevraagde informatie naar ons sturen als antwoord op deze mail, of door het bijgevoegde formulier per post te versturen naar het onderstaande adres t.a.v. de administratie.

(graag uw reactie vóór 18 december 2015)

 

Interview examenleerlingen

Afzonderlijk van het project “Mee naar ’t werk!” kunt u zich ook of alleen beschikbaar stellen voor een interview met een leerling die dit jaar eindexamen doet. Wij vragen hen een werkgever/ werknemer te interviewen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgstudie en te kiezen beroep. Dit interview kan per e-mail of persoonlijk worden afgenomen. Als u bereid bent vragen over uw beroep te beantwoorden, vragen wij u vraag 7 van het bijgevoegde deelnameformulier in te vullen.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u via administratie@gsgleovroman.nl contact met ons opnemen. Bij dringende vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0182-599994. Als u niet meer voor dit project wilt worden benaderd, dan horen wij dit graag.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. W. Engel

Decaan havo en atheneum

De GSG Leo Vroman

Willem de Zwijgersingel 5

2805 BP Gouda